Áp thuế GTGT 0% đối với dịch vụ viễn thông quốc tế ra sao?

Theo Thông tư 129/2008/TT-BTC, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế GTGT 0% phải đáp ứng điều kiện

Bộ Tài chính vừa gửi công văn tới cơ quan thuế các địa phương nhằm hướng dẫn (GTGT) đối với dịch vụ viễn thông.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh dịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ cho thuê kênh quá giang quốc tế và dịch vụ trạm cáp cho hệ thống cáp biển quốc tế phục vụ cho việc kết nối trung chuyển tín hiệu viễn thông của các hãng viễn thông quốc tế trong hệ thống cáp biển quốc tế (AAG) nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC, thì dịch vụ này được coi là dịch vụ xuất khẩu và được áp thuế GTGT 0%.

Theo Thông tư 129/2008/TT-BTC, hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế GTGT 0% phải đáp ứng điều kiện: có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi quan thuế; có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *